Ласкаво просимо!

Раді вітати Вас на сайті Зміївського ліцею №1 ім.З.К.Слюсаренка!

/Files/images/DSC_0334.JPG

Височинівська філія

/Files/images/2016/slayd2_2_3.gif

Задонецька філія

/Files/images/2016/mCzNSdXQ-pU.jpg

Враховуючи актуальність сучасних освітніх орієнтирів, методична рада опорного закладу визначила стратегічну тему «Забезпечення якості реалізації інноваційного освітнього простору освітнього округу» відзначила перспективність у опрацюванні та необхідність удосконалення роботи педагогічного колективу освітнього округу над науково-методичною темою «Забезпечення ефективності кадрової політики та інноваційних форм методичної взаємодії з метою підвищення якості освітнього простору простору округу», визначила за необхідне систематизувати та узагальнити досвід роботи у напрямку забезпечення управлінської функції освітнього процесу, вироблення практичних рекомендацій щодо формування системи самоосвітньої діяльності учителя та учнів, насичення освітнього простору інноваційним за своєю суттю змістом, який спрямовує особистість на саморозвиток, самовдосконалення, підведення підсумків роботи освітнього округу та опорного закладу зокрема за всіма напрямами, визначення результативності освітньої діяльності з метою вироблення перспективних орієнтирів подальшої роботи.

Мета роботи педагогічного колективу ліцею передбачає формування мотиваційної сфери професійно компетентної, творчої особистості педагога, розвиток й творчу самореалізацію особистості кожного учня, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури і громадського суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу.

Пріоритетними напрямами розвитку ліцею є:

· реалізація через систему науково-методичної роботи Концепції розвитку ліцею у розрізі Концепції Нової української школи;

· системна діяльність управлінської команди, яка забезпечує визначення стратегічних і тактичних завдань, прогнозування перспективного розвитку освітнього округу;

· перебудова педагогічного мислення, ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути формування креативної особистості учня;

Створення освітнього середовища через реалізацію завдань:

· аналіз діяльності педпрацівників освітнього округу відповідно до критеріїв оцінювання за показниками якості результатів освітнього процесу;

· забезпечення системи безперервного навчання педагогів щодо розвитку та підвищення їх фахової компетентності;

· активного запровадження концептуальних положень Нової української школи (відповідно до окреслених орієнтирів);

· моніторинг освітнього процесу, зростання якості освітніх послуг;

· формування цілісного педагогічного колективу освітнього округу;

· цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів;

· формування індивідуальної системи педагогічної діяльності вчителя з метою психологічної готовності педагогів до впровадження сертифікації;

· оптимізація діяльності педагогічного колективу у експериментально-дослідницьких проектах;

· глибокої діагностичної роботи з вивчення індивідуальних особливостей кожного учня;

· створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді опорного закладу та його філій;

· забезпечення принципів особистісно орієнтованої освіти, визнання особистості учня, педагога, керівника суб’єктом діяльності й суб’єктом взаємин;

· модернізація змісту і технологій освітнього процесу на основі впровадження інформаційно-комунікативних технологій, компетентнісного та діяльнісного підходів;

· забезпечення максимального розвитку мотиваційної сфери учнів 9-11-х класів в умовах впровадження зовнішнього незалежного оцінювання, творчої науково-дослідницької діяльності, оволодіння уміннями ставити перед собою та вирішувати завдання на основі широкого перенесення способів пізнання.

· оволодіння учнями уміннями самостійно організувати пізнавальну діяльність;

· забезпечення здоров’язберігаючих функцій через впровадження освітньої галузі «Фізична культура», розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму;

· оволодіння учнями творчим застосуванням набутих знань у нестандартних ситуаціях через вивчення курсів за вибором, участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних учнівських проектах;

· виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду опорного закладу, обмін цінними методичними знахідками із учителями філій;

· збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні;

· творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їхнього змісту до свідомості кожного педагога;

· впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін.

Очікуваний результат:

Якість змісту освіти у освітньому окрузі, що забезпечує розвиток компетентностей кожного учня з урахуванням його навчальних можливостей, здібностей, інтересів та стану здоров’я, формування у молодого покоління активної громадянської, національно-патріотичної позиції, прагнення до життєтворчості.